Interviews

WIDEANGLE WITH SWAMI ANANDA ARUN in NTV योग, ध्यान, ओशो दर्शन र जीवनका रहस्यका विषयमा शालिक सुवेदीसंग स्वामी आनन्द अरुणको विशेष कुराकानी

९९ प्रतिशत मानिसलाई यौन र खाना बाहेक मतलव नै छैन । Swami Aananda Arun in Tamasoma Jyotirgamaya

Swami Anand Arun talks on how to raise our consciousness

An Interview with Swami Ananda Arun in Gorkha Radio

Sw Anand Arun interview in STV Chat by Sagarmatha TV

Sw Anand Arun Interview on STV Chat

Sw Anand Arun interview by Bhakti Darshan TV in the program “Bhakti Sambad”

Sw Anand Arun Interview by Nepal One TV in the program “Khulla Ijlash”

Sw Anand Arun Interview by Avenues TV, Nepal

Sw Anand Arun Interview by Sagarmatha TV

Interview of Swami Anand Arun in Fireside, Kantipur TV by Bhusan Dahal

Swami Arun on WhiteHimal TV talk show

Swami Anand Arun’s Interview in Uttardayitwa by News 24